De inspiratie van Mansukh Patel

Mansukh Patel werd geboren in Kenia. Zijn ouders kwamen uit India en waren geinspireerd door het geweldloze verzet van Mahatma Gandhi. De tragische burgeroorlog die Mansukh in zijn jeugd meemaakte, heeft in hem een diep mededogen gewekt voor ieder mens. Vanaf dat moment werd het zijn levensdoel om het menselijk lijden te verlichten. Mansukh heeft een viertiental boeken op zijn naam staan, waarvan er op dit moment acht in het Nederlands vertaald zijn. Hij is tevens bekend om zijn voettochten voor vrede en zijn werk in conflictgebieden. Met een diep spiritueel inzicht weet hij als geen ander de wijsheid van de Bhagavad Gita en de leringen van Jezus Christus tot leven te brengen en te vertalen in praktisch handelen.

In dit blog worden veel van zijn waardevolle inzichten, tips en achtergronden gedeeld. De meeste komen uit zijn boeken en de DVD-serie over de ‘Bhagavad Gita’ en uit de DVD-serie ‘Jezus, nabije vreemdeling’.

De Bhagavad Gita
In de  Bhagavad Gita DVD-serie wordt op een beeldende manier het verhaal weergegeven over de innerlijke strijd die ieder mens voert, om uiteindelijk vrijheid te vinden in zichzelf. Deze oude tekst bevat antwoorden op de meest essentiële levensvragen en is daarom een uitstekende gids in het dagelijks leven. In deze serie leidt Mansukh Patel ons door de achttien hoofstukken van de Gita, die hij op doordringende wijze illustreert met verhalen uit zijn eigen leven. Vaak speelt zijn moeder, die altijd een bron van inspiratie voor hem is geweest, hierin een belangrijke rol

 Jezus, Nabije vreemdeling
‘Jezus, nabije vreemdeling’  is een filmserie waarin Mansukh Patel zijn persoonlijke visie geeft op het leven van Jezus. Hij laat daarbij zien welke waarden zowel in het Hindoeisme als het Christendom de mens verlossing en innerlijke vrijheid brengen. In deze filmserie plaatst Mansukh het principe van de erfzonde in een nieuws perspectief. Hij legt uit dat mensen in hun leven lijden ervaren, maar dat ook altijd een alomtegenwoordige schoonheid en liefde aanwezig is. Ook laat hij zien op welke manier Jezus ons oproept ons te verbinden met de natuur en de heelheid van de schepping.

Philip Engelen, die ook de serie over de Bhagavad Gita maakte, mocht Mansukh Patel interviewen en is verantwoordelijk voor de regie en samenstelling van de films.

Follow MeIn Nederland worden zijn produkten uitgegeven door:

Dru Netherlands
De Overmaat 73
6831 AG Arnhem
026 323 67 00
info@dru-nl.org
www.mansukhpatel.nl
www.mansukhpatelblog.nl
www.mansukhpatelproducten.nl
www.dru-nl.org
www.drushop.eu